Maguro 5

32,75 lei

5 Sashimi Maguro, Vegetables
5 buc. – 75g